Rezidence Oskarka

V Českých Budějovicích vyroste první rezidenční objekt, u kterého bude dopředu znám jeho dopad na bezprostřední okolí včetně teplotní mapy okolí, množství zasakované i odpařené srážkové vody, množství spotřebovaného CO2 a pasivní úsporu energie založenou na tvaru projektu.
BRŮHA KRAMPERA ARCHITEKTI, realizace: 2020

V posledních době dochází vlivem globální změny počasí i ke změnám ve vnímání vlivu architektury veřejných prostranství na člověka. V našich podmínkách je změna viditelná např.:dlouhými obdobími sucha, zvyšujícími se počty tropických dní a nárazovými dešti.Klimatologové navíc predikují, že počty tropických dní ze stávajících 10-12 ročně navýší na více než dvojnásobek již před koncem tohoto století. Hlavním nástrojem adaptace a zlepšení mikroklimatu je dlouhodobě ověřená ekologická technologie – městská zeleň. Vegetační plochy efektivně řeší zadržování a odpar vody, zachytávání prachových částic a proměnu oxidu uhličitého na kyslík.

Vlivem těchto vlastností se mohou i zastavěné oblasti v letních měsících přirozeně ochlazovat a celoročně udržovat lepší kvalitu vzduchu. Pro zachování rozumné ekonomie návrhů je vhodné optimalizovat projekty pomocí pokročilých projekčních softwarových programů. Nově budovaný objekt Rezidence Oskarka má velmi dobrý koncept návrhu, díky kterému nedojde jeho realizací ke zhoršení tepelného komfortu celé oblasti. V jeho nejbližším okolí naopak dojde k výraznému zlepšení zejména prostřednictvím optimální koncepce zelené infrastruktury z jižního směru. Při tropickém dni dojde k maximálnímu zvýšení průměrné teploty lokality nejvýše o 0,135°C. Tato hodnota demonstruje minimální emisi tepla z vlastního objektu do okolí. Výsledné skóre k náhledu zde.

Jedná se o vůbec první budovu, která na území ČR, která překročila hodnotu 50 bodů tepelného komfortu (Pozn. 100 bodů = les dobře vyvinutým bylinným, keřovým i stromovým patrem; mezinárodní certifikace GREENPASS). Pro srovnání: optimalizované halové konstrukce zatím dosáhly maximálního skóre 35 a hodnocená bytová výstavba na Slovensku nejlépe dosáhla 40 bodů. Tento budějovický projekt výrazně přesahuje nastavenou úroveň běžně realizovaných projektů a zařazuje se do elitní společnosti pokročilých návrhů, které snesou srovnání i s náročnou zahraniční konkurencí. Projekt s tímto hodnocením by již prošel náročným výběrovým řízením města Vídně podle nové požadované koncepce moderní bytové výstavby, která je v sousedním Rakousko mimořádně přísná.

Kontaktujte nás, seznámíme Vás podrobně s výsledky podobných environmentálních studií, které jsme měli možnost zpracovávat.​

Komplexní environmentální hodnocení provádíme pomocí metodiky a certifikace GREENPASS a dále detailními environmentálními studiemi.