Proudění větru

  • Přemýšlíte, jak efektivně zlepšit prostředí kolem vaší stavby nebo urbanistického celku? Využití simulace proudění větru je vaším řešením!

  • Tento odborný přístup umožňuje určit rychlosti proudění větru a častá místa vzniku turbulencí, které mohou ovlivňovat vaše okolí.

  • S využitím živých klimatických dat a detailního matematického modelu simulace poskytuje komplexní zhodnocení lokality v různých výškových úrovních (dle zadání).

  • To umožňuje nejen lokalizovat problematická místa, ale také navrhnout úpravy, které mohou zlepšit celkovou kvalitu okolního prostředí.​​​​​​

proudění větru