Sluneční radiace

  • Chcete být připraveni na všechny sluneční paprsky, které na Váš objekt dopadnou? S pomocí simulace sluneční radiace můžete objektivně posoudit svůj stavební záměr nebo stávající objekty a jejich navrhované změny.

  • Tato simulace využívá živá klimatická data a adekvátně detailní matematický model pro posouzení dotace slunečního záření na jednotlivé plochy v modelované oblasti.

  • Na základě tohoto grafického hodnocení je možné lokalizovat oblasti s nízkou a vysokou dotací slunečního záření, predikovat možná místa vzniku tepelných ostrovů a dokonce zjistit vhodnost umístění a natočení fotovoltaických či solárních panelů.

  • A co je nejlepší, že pomocí této simulace je možné navrhnout úpravy, které zlepší celkovou kvalitu vašeho projektu a minimalizují jeho dopad na okolí.

sluneční radiace

Simulace sluneční radiace pro návrh a optimalizace fotovoltaických a solárních systémů

Na vhodně rozmístěných plochách, resp. panelech je následně provedena finální simulace za účelem kvantifikace množství dopadající sluneční radiace.

Výstupem z numerické simulace jsou data, týkající se množství sluneční radiace a grafické diagramy, na základě kterých je možné navázat projektem fotovoltaických elektráren.

sluneční radiace FVEsluneční radiace FVEsluneční radiace FVEsluneční radiace FVE