Sluneční radiace

Sluneční radiace

  • Simulací sluneční radiace na stavební objekty jsme schopni objektivně hodnotit stavební záměr již v projektové přípravě nebo naopak hodnotit stávající objekty a jejich zamýšlené změny. Simulace je vždy prováděna na základě lokálních klimatických dat adekvátně detailnímu matematickému modelu posuzovaných objektů nebo lokality.

  • Výstupem ze simulace je potom grafické zhodnocení posuzovaných objektů nebo lokality, ze kterého je patrná dotace slunečního záření v kWh/m2 na jednotlivé plochy v modelové situaci. V návaznosti na toto je dále možné provést lokalizování míst s nízkou a vysokou dotací slunečního záření, predikovat možná místa vzniku tepelných ostrovů, dále zjistit vhodnost umístění a natočení fotovoltaických či solárních panelů a možnosti úpravy návrhu

sluneční radiace

Simulace sluneční radiace pro návrh a optimalizace fotovoltaických a solárních systémů

Na vhodně rozmístěných plochách, resp. panelech je následně provedena finální simulace za účelem kvantifikace množství dopadající sluneční radiace.

Výstupem z numerické simulace jsou data, týkající se množství sluneční radiace a grafické diagramy, na základě kterých je možné navázat projektem fotovoltaických elektráren.

sluneční radiace FVEsluneční radiace FVEsluneční radiace FVEsluneční radiace FVE