Radiace

Radiace

  • Simulací sluneční radiace na stavební objekty jsme schopni objektivně hodnotit stavební záměr již v projektové přípravě nebo naopak hodnotit stávající objekty a jejich zamýšlené změny. Simulace je vždy prováděna na základě lokálních klimatických dat adekvátně detailnímu matematickému modelu posuzovaných objektů nebo lokality.

  • Výstupem ze simulace je potom grafické zhodnocení posuzovaných objektů nebo lokality, ze kterého je patrná dotace slunečního záření v kWh/m2 na jednotlivé plochy v modelové situaci. V návaznosti na toto je dále možné provést lokalizování míst s nízkou a vysokou dotací slunečního záření, predikovat možná místa vzniku tepelných ostrovů, dále zjistit vhodnost umístění a natočení fotovoltaických či solárních panelů a možnosti úpravy návrhu