+420 770 127 968
EU Taxonomy
Environmentální studie

EU Taxonomy Check

Cílem kontroly EU Taxonomy check je ověřit soulad aktuálního projektu s požadavky EU Taxonomie týkající se Environmentálního Cíle 2 – Přizpůsobení se klimatickým změnám.

Environmentální cíl 2 dle EU taxonomie, který je označován jako „DNSH“ (Do No Significant Harm), se zaměřuje na zásadu, že jakákoli činnost nebo projekt, který je uznáván jako udržitelný, by neměl významně poškozovat žádný z ostatních stanovených environmentálních cílů. Tato zásada je základním principem pro určení, zda jsou ekonomické aktivity skutečně udržitelné, a představuje klíčový prvek pro hodnocení a řízení udržitelných investic v rámci EU.

Referenční projekt

Naše úspěchy

Nezávazná poptávka

Rádi byste odhalili slabá místa navržené architektonické koncepce za pomoci této environmentální studie? Mějte v rukou přesná čísla, která vám usnadní rozhodování, plánování i schvalovací procesy. Kontaktujte nás na telefonu, přes e-mail či kontaktní formulář.

[ninja_form id=1]

Vyžádání studie