+420 770 127 968
studie radiace sluneční záření
Environmentální studie

Sluneční radiace

(studie solárních zisků)

Simulací sluneční radiace na stavební objekty jsme schopni objektivně hodnotit stavební záměr již v projektové přípravě nebo naopak hodnotit stávající objekty a jejich zamýšlené změny. Simulace je vždy prováděna na základě lokálních klimatických dat. Výstupem simulace je grafické zhodnocení posuzovaných objektů nebo lokality, ze kterého je patrná dotace slunečního záření v kWh na jednotlivé povrchy v lokalitě.

 

Ná základě těchto dat je možné provést kvalitativní analýzu výskytu míst s nízkou, nebo vysokou dotací slunečního záření, predikovat možná místa rizika vzniku tepelných ostrovů, dále zjistit vhodnost umístění a natočení fotovoltaických či solárních panelů a navrhnout možné úpravy návrhu.

Referenční projekt

Naše úspěchy

Nezávazná poptávka

Rádi byste odhalili slabá místa navržené architektonické koncepce za pomoci této environmentální studie? Mějte v rukou přesná čísla, která vám usnadní rozhodování, plánování i schvalovací procesy. Kontaktujte nás na telefonu, přes e-mail či kontaktní formulář.


Vyžádání studie