Stavební světelná technika

Stavební světelná technika

  • Studie oslunění se zabývá interiérem navrhované budovy (denní osvětlení, případně proslunění anebo obojí)

  • Dále se pak zabývá vlivem navrhované stavby (navrhovaných budov) na její okolí z hlediska stavební světelné techniky v rozsahu dle vyhl. 268/2009 Sb. v aktuálním znění.

  • Případně i oslunění pozemků okolních obytných budov dle Občanského zákoníku.

stavební světelná technika