+420 770 127 968

Stavte s respektem
k životnímu prostředí s našimi daty

S našimi daty budete moci přesně vyhodnotit vliv životního prostředí nejen na vaši budovu, ale také na její okolí, což vám pomůže předcházet potenciálním problémům a finančním ztrátám v budoucnu.

proudění větru

Pomocí datových modelů například spočítáme o kolik stupňů se změní pocitová teplota v dané lokalitě, jaké bude proudění vzduchu v okolí nebo kolik tepla stavba dlouhodobě akumuluje. Mějte v rukou přesná čísla, která vám usnadní rozhodování, plánování i schvalovací procesy.

Kdy využijete BUILDIGO?

Díky datovým simulacím velmi přesně odhalíme slabá místa v projektu či architektonické koncepci nebo v lokalitě samotné. Zjistíme, jaký dopad bude mít plánovaná výstavba nebo úprava krajiny na okolní prostředí a také se zaměříme na vliv okolí na samotný projekt.

Výsledkem naší environmentální studie jsou konkrétní čísla a měřitelné parametry, které vám dají jasný obrázek o tom, jak se bude výstavba v budoucnu chovat.

Vliv slunečního záření na lokalitu

Zjistěte díky nám, zda se zvýší skutečná a pocitová teplota v dané lokalitě – my vám doporučíme, jak zvýšit tepelný komfort.

Chování větru v lokalitě

Máte obavy z přehřívání vnitrobloku nebo nevhodně situovaného dětského hřiště? Pomůžeme vám zvolit vhodnou tvarovou kompozici, která bude těžit 
z přirozeného charakteru lokality.

EU
Taxonomie

Zahrnuje šest hlavních cílů. Zaměřujeme se konkrétně na zmírnění dopadu a adaptaci na klimatické změny Environmentálního cíle č. 2 a a prokazujeme, zda objekt významně nepoškozuje prostředí (DNSH).

Nakládání se srážkovou vodou

Kolik srážkové vody efektivně využijete? Nechejte 
si od nás spočítat odtokové poměry lokality nebo střechy a ušetřete za nákladech za stokovací síť, retenční nádrže a čistírny vod.

Certifikace GREENPASS

Hodnocení dopadu výstavby na prostředí s ohledem na člověka. Metodika GREENPASS detailně zkoumá jak lokalitu tak hodnocené parametry. Mezi ty patří proudění vzduchu, sluneční záření, pocitová teploty, CO2 a další.

Díky nám získáte další důležité parametry pro danou oblast jako například koncentraci polétavého prachu, efekt zeleně na lokalitu a jiné.

Vliv slunečního záření na lokalitu

Zjistěte díky nám, zda se zvýší skutečná a pocitová teplota v dané lokalitě – my vám doporučíme, jak zvýšit tepelný komfort.

Nakládání se srážkovou vodou

Kolik srážkové vody efektivně využijete? Nechejte 
si od nás vypočítat odtokové poměry lokality 
a ušetřete za nákladech za stokovací síť, retenční nádrže a čistírny vod.

EU
Taxonomie

Zahrnuje šest hlavních cílů, konkrétně zmírnění dopadu a adaptaci na klimatické změny, oběhové hospodářství, ochranu vodních zdrojů, znečišťování životního prostředí a biodiverzitu.

Chování větru v lokalitě

Máte obavy z přehřívání vnitrobloku nebo nevhodně situovaného dětského hřiště? Díky nám můžete zvolit vhodnou tvarovou kompozici, která těží 
z přirozeného charakteru lokality.

Certifikace GREENPASS

Hodnocení dopadu výstavby na prostředí a na člověka.

Díky nám můžete získat i další důležité parametry pro danou oblast jako například koncentraci polétavého prachu, efekt zeleně na lokalitu a jiné.

Kdo nás již oslovil

Jak vypadají naši zákazníci?

Developeři
a investoři

Ti, kteří potřebují srozumitelné environmentální studie pro uplatnění dotací.

Architekti
a projektanti

Ti, kteří chtějí, aby se lidem dobře žilo v nimi navržených stavbách.

Veřejná
správa

Ti, kteří chtějí ve městech realizovat zelenou a modrou infrastrukturu a chovají se zodpovědně k veřejným financím.

Soukromé
osoby

Ti, kteří chtějí například znát vhodné místo pro fotovoltaické či solární panely.

Věda
a výzkum

Subjekt s inovačním potenciálem.

Naše úspěchy

Tým BUILDIGO

zakladatel společnosti

David Bečkovský

Expert pro výzkum a vývoj v oborech: materiály s fázovou změnou (PCM), přenos tepla a vlhkosti, akumulace tepla, vzduchotěsnost konstrukcí.

urban climate architect

Petr
Selník

jednatel společnosti

David
Kolínek

datové simulace

Ondřej Nespěšný

datové simulace

Jan
Vystrčil

projekce

Štěpánka Chomová

Kde nás najdete?

Náš tým funguje primárně on-line, avšak jsme součástí brněnského coworkingu Impact Hub, kde se s vámi rádi potkáme. Pokud si to situace vyžádá, zvládáme také po domluvě osobní jednání třeba ve vaší kanceláři.

Impact Hub

Cyrilská 508/ 7,
602 00 Brno-střed

Kontaktujte nás

Rádi byste odhalili slabá místa navržené architektonické koncepce? Zvažujete opravu veřejného prostoru či si jen chcete ověřit, kde jsou slabé a silné stránky projektu? Mějte v rukou přesná čísla a tvrdá data, která vám usnadní rozhodování, plánování i schvalovací procesy. Kontaktujte nás na telefonu, přes e-mail či kontaktní formulář.


Vyžádání studie