+420770127968

Příroda a stavebník mohou fungovat ve vzájemné symbióze

Zabýváme se environmentálním hodnocením vlivu staveb na okolí.

Poskytujeme odbornou technickou podporu a konzultace v oblasti stavební fyziky, vegetačních konstrukcí a výstavby šetrné k životnímu prostředí. Již ve fázi plánování s námi můžete konzultovat vlastní záměr i potenciální kritická místa. Výstupem pro vás bude dostatek informací pro zajištění optimální koncepce, která bude funkční a hospodárná k provozu objektu.
PRACOVNÍ SKUPINY BUILDIGO

Envi

Pracovní skupina Envi se zabývá administrativou dotací na zelenou infrastrukturu a zajišťuje komplexní projekční činnost.

Zpracovává komplexní hodnotící studie vlivu objektů na okolí, které slouží městům a developerům k odpovědnému rozvoji klima-komfortu.

Pro Česko, Slovensko a Polsko zastupuje mezinárodní certifikaci GREENPASS ®. Zpracovává environmentální a detailní studie proudění větru, radiace, odtokových poměrů, oslunění a osvětlení, studie biosolárních střech (bioFVE) a další v dané lokalitě.

Data

Pracovní skupina Data poskytuje stavebníkům odborný digitální a technologický support. Pořizuje 360° záznamy a letecké snímky, převádí datové modely pro rozšířenou realitu a disponuje vlastním zázemím pro 3D tisk.

V její pracovní náplni jsou další expertní služby, např. passporty, diagnostika konstrukcí, statické posudky.

Edu

Pracovní skupina Edu provozuje moderní nahrávací studio pro virtuální vzdělávání a online stream webinářů. Organizuje odborné eventy, pořádá školení pro veřejnost a podílí se na přípravě motivačních kampaní v regionech.

Referenčními projekty jsou například Festival architektury 2020 a Semináře pro Zeleň střechám!

Naše úspěchy

Naše projekty

Projekt Lepší města pro život – vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností.

Cílem projektu je v souladu s hlavním cílem výzvy „Bergen“ EHP NF přispět k realizaci konkrétních opatření v souladu se zpracovanou Adaptační strategií statutárního města Opava, která obsahuje opatření pro bezpečnou budoucnost a udržitelné fungování města v podmínkách měnícího se klimatu v průběhu 21. století.