+420 770 127 968

Naše služby

1

Environmentální studie

Environmentální studie je odborné posouzení vlivu zamýšleného projektu výstavby či krajinné úpravy na své okolí a současně stanovení dopadů blízkého okolí na vlastní stavbu projektu.

Cílem je prokázat na měřitelné výstupy předpokládaného chování záměru v krajině, které poskytnou multikriteriální hodnocení projektu pro výsledný schvalovací proces. Poslouží také jako datový podklad pro hodnocení EIA.

A

Vliv slunečního záření na lokalitu

B

Chování větru
v lokalitě

C

EU
Taxonomie

D

Nakládání se srážkovou vodou

E

Certifikace GREENPASS

F

Oslunění
a osvětlení

G

Střechy
s fotovoltaikou

2

Poradenství a služby

Zpracování podkladů pro dotace

Zpracováváme podklady pro dotační tituly Zeleň Střechám Brno!, Nová zelená úsporám. Podklady obsahují: projektovou dokumentaci, návrh skladby a půdorysu zelené střechy, odborný posudek, administraci žádosti příp. Vyúčtování. Po dohodě zajistíme realizaci zelené střechy.

Zajištění odborného posudku k realizaci zelené střechy

V rámci požadavků u některých dotačních titulů 
z peněz EU se požaduje odborný posudek zelené střechy, který zajistíme, případně ve spolupráci 
s projektantem navrhneme takovou skladbu a půdorys zelené střechy, která požadavky na dotaci splní.

Návrhy a projektová dokumentace k fotovoltaické elektrárně a zeleným konstrukcím

Nejste si jisti, jak by měla zelená střecha vypadat a co může splnit za parametry? Potřebujete zpracovat ideální či ideový návrh fotovoltaické elektrárny (dále FVE) s předpokládánou výrobou energie? Potřebujete projektovou dokumentaci k uvažované FVE elektrárně?

Inženýring staveb

Ověříme konstrukci střechy či statiky – pokud zvažujete realizaci např. zelené střechy nebo fotovoltaické elektrárny pak jsme schopni zjistit, 
zda uvažovaná střecha splní požadované parametry, 
a to i v případě, že prozatím nemáte dostatek potřebných dokumentů k plánované střeše.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás některá z nabízených služeb v oblasti environmentálních studií či byste
měli zájem o dotační poradenství? Obraťte se na nás.


Vyžádání studie