+420 770 127 968

BUILDIGO – zrození z vášně ke stavařině a lásce k přírodě

BUILDIGO je výsledek vize a odhodlání zakladatele Davida Bečkovského, jehož profesní cesta vedla přes Skandinávii a Island. David začal vnímat, že v těchto oblastech nejsou stavby navrhovány pouze s ohledem na vzhled nebo tradiční metody. Tamní architekti a stavitelé zde spoléhají na konkrétní klimatická data a expertní znalosti.

Od roku 2006 se David zaměřuje na stavební fyziku a energetiku. Ale jak léta plynula, David cítil touhu po nových výzvách v oboru. Vše se změnilo v roce 2013, když se setkal s Petrem Selníkem, známým svým zájmem o zelené střechy. Oba hledali inspiraci za hranicemi a objevili potenciál spojení stavebnictví a ekologie, kde zelená infrastruktura může městům nabídnout nové perspektivy.

Spojením Davidovy vášně pro data, fyziku a energetiku a Petrův zájem o zelenou stavařinu dal impuls ke vzniku společnosti BUILDIGO. Společnost, která propojuje zelenou infrastrukturu měst s datovými simulacemi a poskytuje kvalitní podklady pro architekty a projektanty.

Dnes, za BUILDIGO stojí nejen dva vizionáři, ale také celý tým odborníků, kteří vytvářejí stavby a města respektující přírodu a městský život.

zakladatel společnosti

David Bečkovský

Expert pro výzkum a vývoj v oborech: materiály s fázovou změnou (PCM), přenos tepla a vlhkosti, akumulace tepla, vzduchotěsnost konstrukcí.

urban climate architect

Petr
Selník

jednatel společnosti

David
Kolínek

datové simulace

Ondřej Nespěšný

datové simulace

Jan
Vystrčil

projekce

Štěpánka Chomová

projekce

Aneta Hermanová

Vyžádání studie