+420 770 127 968
Environmentální studie

Studie odtokových poměrů

Studie odtokových poměrů dané stavby (resp. střechy) nebo lokality má za úkol rozdělení jednotlivých ploch uvažovaných v projektu nebo vyplývajících ze stávající situace a stanovení jejich odtokových koeficientů.

 

Na základě této kvantifikace a klimatických dat dané lokality je dále možné jasně stanovit množství srážkových vod, které se v dané lokalitě vsakuje přirozeně na přírodních plochách, kolik srážkových vod např. zadržují navržené zelené střechy a kolik z množství srážkové vody v území bude nutné uměle vsakovat nebo odvádět.

Referenční projekt

Naše úspěchy

Nezávazná poptávka

Rádi byste odhalili slabá místa navržené architektonické koncepce za pomoci této environmentální studie? Mějte v rukou přesná čísla, která vám usnadní rozhodování, plánování i schvalovací procesy. Kontaktujte nás na telefonu, přes e-mail či kontaktní formulář.


Vyžádání studie